Over Eige Wijzz…

Eige Wijzz is een kinderopvang dat haar deuren heeft geopend op 25 augustus 2014.
Wij bieden een professionele buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal aan en zijn een VVE locatie. (VVE is methode gericht op het begeleiden van peuters en kleuters met een taalachterstand op een speelse manier).

Eige Wijzz is een initiatief van Rosamarij Dielissen en Nady van der Heijden.

Rosamarij heeft haar diploma’s gehaald en is hiermee gecertificeerd VVE peuterspeelzaalleidster.
Ze is als vrijwilligster begonnen bij Peuterspeelzaal ‘’t Debberke’’ in Zeilberg en vervolgens is ze werkzaam geweest bij de peuterspeelzaal en ‘’het Springhuis’’ in Zeilberg. Ze is ruim 12 jaar teamleider geweest bij de tussenschoolse opvang op Bs Zeilberg. Rosamarij heeft ook gewerkt op de dagopvang en buitenschoolse opvang.

Nady heeft haar diploma als onderwijsassistente gehaald en heeft een aantal jaren ervaring. Daarnaast werkte ze ook op de buitenschoolse opvang, hierbij heeft zij ervaring in tussenschoolse, naschoolse opvang en dagopvang opgedaan. Nadat in 2010 haar zoontje werd geboren, is ze begonnen als gastouder bij haar thuis. Nady is nu ook gecertificeerd VVE peuterspeelzaalleidster.

Rosamarij en Nady hebben elkaar leren kennen op de peuterspeelzaal groep van het zoontje van Nady, waar Rosamarij zijn juffrouw was. Nadat Rosamarij hier gestopt is, zijn beiden om de tafel gaan zitten en zijn nu samen een gedeelde droom aan het najagen. Uit deze samenwerking en droom is peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Eige Wijzz ontstaan.

Wij zijn bijzzonder blij dat we deze stap hebben gezet en genieten volop van onze peuters en buitenschoolse opvang kinderen.

Ondertussen hebben een aantal collega’s zich bij ons gevoegd en zijn we een mooi sterk team die de kinderen een gevoel geven van vertrouwen en veiligheid zodat een kind zich kan gaan ontwikkelen op zijn/ haar eigen manier.

We maken er samen altijd iets bijzzonder en leuks van!