Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Wat doet een oudercommissie?
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD. Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker

Wat kunt u doen?

Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie met alle ouders belangrijk.
Valt u iets op, heeft u een vraag of suggestie? Of wilt u actief deel te nemen aan de oudercommissie van Eige Wijzz?

 Vertel het de oudercommissie leden via onderstaand contact formulier!